New member of the library team / Aelod newydd tîm llyfrgell

Elen Wyn Davies has joined the library team this week as Deputy Subject Librarian for the School of Business and Economics. The library team are able to offer tailor-made sessions for academics and students to help develop research skills. Offered on a one-to-one basis or in a group workshop style training session our trained library staff can help you on a wide variety of topics including:

• Using the library catalogue
• Using e-books and e-journals
• Using databases
• Using the internet effectively
• Referencing

Contact us today by email buslib@swansea.ac.uk or phone 01792 295027/513389

——————————————————————————————————–

Mae Elen Wyn Davies wedi ymuno gyda tîm y llyfrgell yr wythnos yma, yn gweithio fel Dirprwy Llyfrgellydd Pwnc i Ysgol Busnes ac Economeg. Mae’r tim llyfrgell yn gallu cynnig sesiynau wedi’u teilwra ar gyfer academyddion a myfyrwyr i helpu datblygu sgiliau ymchwil. Mewn sesiynau un i un neu sesiynau ar ddull gweithdai hyfforddi i grwpiau, gall ein staff cymwysedig eich helpu chi ar nifer o bynciau eang gan gynnwys:

• Defnyddio catalog y llyfrgell
• Defnyddio e-lyfrau ac e-gylchgronau
• Defnyddio cronfeydd data
• Defnyddio’r rhyngrwyd yn effeithiol
• Llunio cyfeiriadau

Cysylltwch gyda ni ar ebost buslib@swansea.ac.uk neu ffôn 01792 295027/513389

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s