We want your feedback! / Mynegwch eich barn!

Library & Information Services are running the annual survey this week. The survey is open until 3rd June and we’d be very grateful if you could spare just
a few minutes to complete this short survey http://survey.swan.ac.uk/index.php?sid=92567&lang=en

 ———————————————————————————–

Mae Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn cynnal ei arolwg flynyddol yr wythnos hon. Mae’r arolwg ar agor tan 3ydd Mehefin a byddwn yn ddiolchgar iawn pe byddwch yn gallu cymryd ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg byr hwn http://survey.swan.ac.uk/index.php?sid=61636&lang=cy

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s