Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ein harolwg bodlondeb cwsmer.

https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-llyfrgell

Dywedwch wrthym beth yr ydych yn eu hoffi a beth nad ydych yn eu hoffi. Bydd yn cymryd pum munud yn unig a bydd eich adborth yn eich cynorthwyo i wella ein gwasanaethau gan fodloni eich anghenion yn well.

Logo for Swansea University Libraries

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s