Win one of ten £25 Amazon vouchers!

Win one of ten £25 Amazon vouchers!

Simply complete our customer satisfaction survey.

https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/library-survey

Tell us what you like and what you don’t. It will only take five minutes and your feedback will help us to improve our services and better meet your needs.

Logo for Swansea University Libraries

Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ein harolwg bodlondeb cwsmer.

https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-llyfrgell

Dywedwch wrthym beth yr ydych yn eu hoffi a beth nad ydych yn eu hoffi. Bydd yn cymryd pum munud yn unig a bydd eich adborth yn eich cynorthwyo i wella ein gwasanaethau gan fodloni eich anghenion yn well.

Logo for Swansea University Libraries