5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor): Diwrnod 2. Erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae erthyglau mewn cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ddiweddar a dibynadwy. Mae’r myfyrwyr gorau yn defnyddio erthyglau cyfnodolion yn ogystal â llyfrau yn eu hymchwil.

A ydych chi’n cofio pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyfeirnodi llyfr? Mae ychydig yn rhagor o wybodaeth mewn erthygl mewn cyfnodolyn y mae angen i chi ei nodi er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn yn gywir yw:

  • Awdur(on)
  • Blwyddyn cyhoeddi
  • Teitl yr erthygl
  • Enw’r cyfnodolyn
  • Cyfrol
  • Rhif y Rhifyn (os oes tudaleniad parhaus yn unig h.y. os yw pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1)
  • Rhif y dudalen
  • doi (os ar gael)

Os yw’r erthygl gyda chi o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar y dudalen gyntaf. Neu, chwiliwch am yr erthygl yn iFind (catalog y Llyfrgell), gan ddefnyddio’r tab Erthyglau a mwy, a byddwch yn gallu gweld y wybodaeth lyfryddiaethol angenrheidiol er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Gallwch hefyd ddefnyddio’r opsiwn Dyfynnu yn y ddewislen Gweithredoedd i weld y cyfeirnod APA. Er, cofiwch wirio bod y manylion yn gywir!

Screen clipping of the iFind citation tool for a journal article

Dyma sut y byddai’r erthygl yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Cohen, J., Manzon, G., & Zamora, B. (2015). Contextual and individual dimensions of taxpayer decision making. Journal of Business Ethics, 126, 631-647.

Dyfynnu o fewn y testun

Weithiau, efallai y byddwch am ddefnyddio dyfyniad uniongyrchol yn eich aseiniad, ond ceisiwch ddefnyddio dyfyniadau’n gynnil, oherwydd mae aralleirio’n dangos mwy o ddealltwriaeth o’ch pwnc.

Os dewiswch gynnwys dyfyniad uniongyrchol, mae’n bwysig iawn eich bod yn defnyddio dyfynodau ac eich bod bob amser yn cynnwys rhifau tudalen. Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

  • Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Cohen, Manzon a Zamora (2015, t. 632) “There are a number of non-economic factors that potentially affect taxpayer decisions.”

Neu

Yn ôl Cohen, Manzon a Zamora (2015) “There are a number of non-economic factors that potentially affect taxpayer decisions” (t. 632).

  • Ar ddiwedd y frawddeg:

“There are a number of non-economic factors that potentially affect taxpayer decisions” (Cohen, Manzon & Zamora 2015, t. 632).

Sawl awdur y dylwn ei gynnwys?

Gall erthyglau mewn cyfnodolion, a llyfrau, gael eu hysgrifennu gan sawl awdur, ac mae gan APA reol benodol ar gyfer sawl awdur y dylid ei gynnwys yn y testun.

Beth am ddefnyddio’r erthygl hon fel enghraifft:

Fast, N., Sivanathan, N., Mayer, N., & Galinsky, A. (2012). Power and overconfident decision-making. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 117(2), 249-260.

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio dri i bum awdur (fel yr enghraifft hon), rhaid i chi gynnwys pob awdur y tro cyntaf y dyfynnwch hwy, felly byddai’n edrych fel hyn yn y testun:

Dyfyniad cyntaf

Yn ôl Fast, Sivanathan, Mayer a Galinsky (2012) mae arweinwyr gorhyderus yn perfformio’n wael.

Neu

Mae arweinwyr gorhyderus yn perfformio’n wael (Fast, Sivanathan, Mayer & Galinsky, 2012).

Ail ddyfyniad

Am eich bod wedi cynnwys y tri awdur yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio et al. ar gyfer unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Canfu Fast et al. (2012) fod unigolion sydd â theimlad goddrychol o bŵer yn tueddu i oramcanu eu galluoedd.

Neu

Mae unigolion sydd â theimlad goddrychol o bŵer yn tueddu i ormcanu eu galluoedd (Fast et al., 2012).

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio chwe awdur neu fwy, gallwch ddefnyddio et al. ar gyfer y dyfyniad cynt

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau hyd yn hyn rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r adran sylwadau yn y blog neu drwy twitter gan ddefnyddio #su5dor. Gallwch hefyd e-bostio  buslib@swansea.ac.uk.

Yfory byddwn yn edrych ar wefannau a dogfennau ar-lein.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s