5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor): Diwrnod 5. Offer defnyddiol.

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i’ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestr gyfeiriadau, ond nid oes un ohonynt yn berffaith, felly mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion cyfeirnodi APA a’r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Offeryn cyfeirnodi yn iFind

Mae gan iFind, catalog y Llyfrgell, erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA. (Edrychom ar hyn yn fras ar Ddiwrnodau 1 a 2.) Cliciwch ar ‘Llyfrgell’, yna ‘Gweithrediadau’, yna ‘Cyfeiriad’ i weld hyn. Gallwch edrych ar sgrinlediad byr o hyn ar-lein.

Screen clipping of a book record on iFind. Arrows show how to reveal the Citation option by clicking on the Library tab and then the Actions drop down menu.

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Offer cyfeirnodi mewn cronfeydd data

Mae gan rai cronfeydd data hefyd offeryn sy’n fformatio cyfeirnodi ar eich cyfer. Rydym wedi cynhyrchu sgrinlediadau byr o sut i wneud hyn yn Business Source Complete ac yn Proquest Business Collection. Er, rhaid i chi gofio gwirio bod yr wybodaeth yn gywir!

Cyfeirnodi gan ddefnyddio Word (rheoli ffynonellau)

Mae tab Cyfeirnodi ar y bar Offer yn Word, a all fod yn ddefnyddiol os ydych yn defnyddio’r un gliniadur neu gyfrifiadur i ysgrifennu aseiniadau. Bydd yn rheoli’ch ffynonellau ac yn defnyddio’r arddull APA gywir. Rydym wedi cynhyrchu canllaw cryno i’ch helpu. Edrychwch ar y tudalennau cymorth sydd ar gael ar wefan Microsoft Office am ragor o fanylion ynglŷn â defnyddio’r offeryn hwn.

EndNote Online

EndNote yw’r erfyn y mae Prifysgol Abertawe’n tanysgrifio i’w ddefnyddio, felly mae fersiwn bwrdd gwaith ar gyfer cyfrifiaduron ar y campws, ond mae’r fersiwn ar-lein yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gallwch ei defnyddio unrhyw le, cyhyd â bod gennych fynediad i’r rhyngrwyd. Mae ein harweiniad ar gael drwy glicio yma, a gallwn ddarparu hyfforddiant pellach os hoffech ei defnyddio. Gallwch greu eich llyfrgell ffynonellau eich hun a defnyddio’r nodwedd ddyfynnu wrth ysgrifennu yn Word, a fydd yn fformatio’ch cyfeiriadau yn arddull APA.

Mae’r llyfrgell wedi cynhyrchu canllawiau ar-lein i’r fersiwn gwe o EndNote. Gallwn ddarparu rhagor o hyfforddiant os hoffech ei ddefnyddio. Rydym hefyd yn cynnig 5 diwrnod o EndNote (#su5doe). Gallwch gofrestru i ddysgu am EndNote Online mewn tameidiau bach, fesul tipyn.

Diolch am gymryd rhan yn 5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Cofiwch fod cymorth a chyngor cyfeirnodi ar gael bob amser gan eich llyfrgellwyr yr Ysgol Reolaeth. Gallwch drefnu apwyntiad un-i-un (hefyd ar gael drwy skype), ein e-bostio, neu alw heibio’r Llyfrgell i siarad ag un ohonom.

Pob lwc gyda’ch aseiniad!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s